Senaste svar:

Utvecklingen i Tyskland efter

16 april 2014 - 20:46

Du får gå in på ditt lokala bibliotek och söka på avd. för Tysklands historia 
Flera av de äldre titlarna av Världspolitikens dagsfrågor berör ämnet. Kanske gallrade på ditt lokala bibliotek.
Specialbibliotek inom området är i så fall Anna Lind-biblioteket som du kan vända dig till.
En läsarlots som gjorts vid Högskolan kanske kan ge tips även om den är gammal:
Tyskland efter andra världskriget
tips om läsning : läsarlots i ämnet litteraturorientering vid Bibliotekshögskolan, ht 1976

Sidor