Senaste svar:

Är Cypern ett eget land?

27 september 2014 - 7:59

Cypern betraktas som ett eget land även om förhållandena har varit komplicerade sedan 1974. Så här säger Nationalencyklopedin om Cypern:
"Cypern är en ö i östra Medelhavet. Ön är egentligen ett enda land, men sedan 1974 är Cypern delat i två delar, en turkcypriotisk del i norr och en grekcypriotisk del i söder. I landet bor 1,2 miljoner människor (se landsfakta). Huvudstaden heter Nicosia."

Hur påverkar kött i hälsan?

26 september 2014 - 15:55

Hej!
Det är inte säkert att man, om man ska hålla sig till vad vetenskapen säger, har alla svar på din fråga. Webbsidan Köttguiden (http://www.kottguiden.se/kott_naring.html) försöker ge ett svar. I juni 2014 tog Världsnaturfonden WWF över Köttguiden från SLU, Statens lantbruksuniversitet och länken till dessa sidor hittade jag hos Livsmedelsverket. På Livsmedelsverkets egna sidor hittar man info om hur köttproduktion påverkar miljön. 

Islamiska staten sammanfattning

26 september 2014 - 22:46

För att få en aktuell sammanfattning av dagens läge tror jag att man har stor nytta av att läsa något som också tar upp bakgrund och förklarar hur omvärlden ser på de olika insatserna. På de flesta bibliotek finns den tunna skriften i serien Värlsdpolitikens dagsfrågor:
”Profetens hämnd” Islamiska staten – hot mot världsfreden av Per Jönsson. Den kom ut den 5 september.

Sidor