Senaste svar:

Läskunnighet i Sverige

14 juli 2014 - 14:08

Hej!

I Sverige har läskunnigheten länge varit hög eftersom kyrkan krävde att församlingsborna skulle lära sig Luthers lilla katekes utantill. Varje år genomfördes ett husförhör där prästen förhörde sig om kristendomskunskaperna och läskunnigheten. Närvaron var obligatorisk. I husförhörslängderna finns en speciell kolumn för församlingsbornas läskunnighet där man kan få en fingervisning om hur duktig varje person var på att läsa. 

Sidor