Senaste svar:

Hur människan känner av temperaturen

12 april 2014 - 12:44

Hur små förändringar i temperaturen som vi människor kan känna av är väldigt individuellt och något exakt svar på din fråga har jag inte kunnat hitta. Det beror på många olika faktorer som den egna  kroppskonstitutionen och den omgivande miljön.
Jag har hittat några länkar där du själv kan läsa vidare om människan och temperaturen (länkarna svarar inte direkt på din fråga, men lite om hur människan upplever temperaturer):

Kyrkan 1890

11 april 2014 - 11:56

Detta är naturligtvis en oerhört knepig fråga där svaret kan variera beroende på vilken historiker man frågar och vilket perspektiv man anlägger. Vidare beror det också lite på vad man menar. Är det den traditionella statskyrkans roll i samhället eller religionens betydelse i allmänhet som man tänker på? Nåväl, om vi konsulterar två nyligen utgivna standardverk i ämnet, Signums svenska kulturhistoria. Det moderna genombrottet(2008) samt Norstedts Sveriges historia 1830-1920 (2012) så kan man konstatera att 1800-talets senare del var en omvälvande tid för kristenheten i Sverige.

Skönlitterära lästips för gymnasieelever i Svenska på Komvux

7 april 2014 - 13:11

Här följer några skönlitterära boktips till dina gymnasieelever i Svenska på Komvux. Böckerna finns i pocketupplaga.

Adichie, Ch. N.: Lila Hibiskus. 2003. Om en flickas uppväxt i Nigeria. Hon har en tyrannisk fader.

Adiga, Aravind: Den vita tigern. 2009. Om en ung man av låg kast i Indien. Han bestämmer sig för att bli entreprenör och klättra uppåt på samhällsstegen.

Ajar,Émile: Med livet framför sig. En underbar klassiker från 1975. Om den lille pojken Momo som växer upp hos den makalösa madame Rosa på en bordell i Paris.

Sidor