Senaste svar:

Skolplikt i Moldavien

13 november 2013 - 21:51

I databasen Landguiden kan du hitta fakta om Moldaviens utbildningssystem. Då jag är osäker på om du kommer åt denna fakta på nätet så kopierar jag lite information från Landguiden.

Det moldaviska utbildningssystemet ändrades i grunden när landet blev självständigt från Sovjetunionen 1991. Moldaviska ersatte ryska som dominerande undervisningsspråk och den kommunistiska ideologin togs bort ur läroplanen. Språkfrågan har dock fortsatt att vara ett känsligt ämne ända in på 2000-talet.

Sidor