Senaste svar:

Tror man på en eller fler gudar inom judendomen?

10 december 2013 - 15:55

Såhär står det i Nationalencyklopedin . "Inom judendomen tror man på en enda Gud. Man får inte avbilda Gud eller uttala hans namn. Guds namn skrivs JHVH men man säger adonay vilket betyder 'Herren'." (judendom. http://www.ne.se/enkel/judendom, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-12-12.) Det finns mycket mer information i texten i NE så vill du veta mer om judendomen eller andra religioner så kan du läsa på en skola eller ett bibliotek som har abonnemang på uppslagsverket på nätet. 

Tillstånd för fyrverkerier

11 december 2013 - 8:34

Om det inte finns någon risk för skada eller olägenhet för personer, husdjur eller kringliggande bebyggelse behöver man inte polismyndighetens tillstånd för att anordna ett fyrverkeri.
Om fyrverkeri ska avfyras inom tätbebyggt område krävs i de flesta fall polismyndighetens tillstånd enligt ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 7§.
Detsamma gäller om fyrverkeriet ska anordnas vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller om det förväntas större folksamlingar i anslutning till fyrverkeriet.

Karl XII:s resor i Sverige

2 december 2013 - 22:07

Någon förteckning  eller detaljerad karta över vilka orter Karl XII passerade under sina resor har jag inte lyckats hitta. Tillsammans med kollegor från andra bibliotek har jag sökt dels i historiska böcker och i historiska databaser. I flerbandverket Den svenska historien av Sten Carlsson och Jerker Rosén, band 5. Karolinska tiden 1654-1718 (1967) finns en karta över Karl XII:s resor. Kartan är dock mycket översiktlig. Inga resor i Kalmartrakten finns med. 

Sidor