Senaste svar:

Ersättning för fosterföräldrar

15 december 2013 - 6:09

Fosterhem kallas idag för familjehem och så här står det på familjehemmet.se om ersättning: "Vid en placering i familje- eller jourhem samt vid insatsen kontaktfamilj och kontaktperson, utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte i första hand om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man har ändå rätt till en skälig ersättning för det arbete som man gör."

Hur många somalier finns det i Turkiet

16 december 2013 - 4:03

Att hitta en exakt siffra för detta är svårt. Turkiets statistiska institut har en databas där de samlar all offentlig statistik. Här hittar jag den senast folkräkningen (census) som gjordes 2011. Du finner tabellen för födelseland om du går in under Statistics by theme - välj Population censuses -  Statistical Tables and Dynamic Search - Population and Housing Census, 2011 - Basic Characteristics of Population - klicka på Population by Place of Birth and Sex, 2011. Här får du upp en tabell över födelseländer.

Kattstall i Stockholms

16 december 2013 - 11:55

På internetsidan Hittekatter i fokus säger dom så här:

Stockholm är situationen lite bättre än i övriga landet då det finns bra samarbete mellan vissa katthem och polisen. Om du fångar in katten och sedan lämnar in dem hos polisen kontaktar de i sin tur de katthem som de har samarbete med. Det är Stockholms Katthem, Stadskatten samt Solgläntan som har ett sådant samarbete med polisen.

Sidor