Senaste svar:

Andel ekologisk bomull 2012

6 november 2013 - 23:06

Hej! Enligt FN-organet UNCTAD odlades det omkring 27 miljoner ton bomull 2012. Det framgår inte hur stor del av bomullen som är ekologiskt odlad, men Världsnaturfonden uppskattade i rapporten "Bomull — en ren naturprodukt" (2005) att ungefär 1% av all odlad bomull är ekologisk. Jag har även sett siffran 5% anges, men har inte hittat någon källa till det. Om du är intresserad av att läsa mer om bomull rekommenderar jag Gunilla Anders bok "Bomull - en solkig historia" som tar upp både miljömässiga och sociala problem när det gäller bomullsodling.

Yttrandefrihet

6 november 2013 - 17:26

Yttrandefrihetsgrundlagen är en annan av Sveriges fyra grundlagar (de övriga är regeringsformen, successionsordningen och tryckfrihetsförordningen). Yttrandefrihetsgrundlagen är den allra yngsta och tillkom år 1991. Den har stora likheter med tryckfrihetsforordningen, som också försvarar rätten att uttrycka vad man vill så länge man inte syftar till att skada någon, vare sig medborgare eller landet Sverige. Men där tryckfrihetsforordningen handlar om skrivet publicerat material handlar yttrandefrihetsgrundlagen om ens rätt att i ord och direkt tal fritt få uttrycka sina åsikter.

Sidor