Senaste svar:

Traumatiserade babianer

2 augusti 2013 - 16:43

Eftersom Sarah som du ställt din fråga till är på semester så svarar jag i hennes ställe. Tyvärr verkar inte någon veta varför babianerna beter sig på det här viset även om det finns flera teorier. Glädjande nog verkar babianerna åtminstone långsamt återgå till sitt vanliga beteende nu. Se den här artikeln till exempel som är lite längre än den från Aftonbladet.

Hermeneutisk och induktiv ansats

2 augusti 2013 - 13:10

Eftersom Karin som du ställt frågan till är på semester så svarar jag i hennes ställe. Hoppas att det går bra. Enligt NE så är hermeneutik "läran om texttolkning, ursprungligen i filologi och teologi. Inom filosofin är hermeneutiken en vetenskaplig metod som framhäver betydelsen av förståelse för intentioner bakom text och tal samt för forskningsobjektet." (hermeneutik.

Sidor