Senaste svar:

Vilka fördelar och nackdelar finns med privat och kommunalt ägande inom omsorgen?

19 december 2013 - 10:55

Det är en stor och komplex fråga du ställer, som det inte finns något enkelt och kortfattat svar på. Det är också en fråga där de olika politiska partierna tycker olika, och varje parti ger olika svar och har olika synpunkter på, om vilka fördelarna respektive nackdelarna är med privat och kommunalt ägande inom omsorgen.
Du får nog söka fram fakta om privat och kommunalt/offentligt ägd omsorg och vård i olika artiklar och källor, och försöka göra dina egna jämförelser och slutsatser.

Varför hatas kackerlackan?

26 december 2013 - 17:57

Kackerlackor äter människomat, luktar dåligt, kan föra vidare sjukdomar och utlösa allergi. Kombinera det med att de är svåra att utrota så har man en insekt som lätt ger upphov till hat. Läs mer från Naturhistoriska museet http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/insekterochspindeldjur/ovr... och Wikipedia på engelska http://en.wikipedia.org/wiki/Cockroach

Sidor