Senaste svar:

Epistemologiska antaganden ur det positivistiska paradigmet

4 december 2013 - 15:14

Inte så lätt att svara på men kanske kan jag försöka besvara vad begreppen betyder. Det positivistiska paradigmet innebär en syn som säger att bara mätbara eller verifierbara fakta är vetbara. Dvs. det som inte går att se eller mäta är ointressant för vetenskapen. Detta brukar också kallas den logiska positivismen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Logisk_positivism

Epistemologi betyder kunskapsteori eller läran om kunskap.
 

Sidor