Senaste svar:

Inköpsförslag

3 januari 2014 - 14:10

Lämna inköpsförslag kan man nog göra till alla bibliotek, men sen är det upp till varje bibliotek att bestämma om boken ska köpas in eller inte.
Det fungerar olika på bibliotken runt om i landet. Eftersom det här är en nationell frågetjänst kan vi inte svara på hur det fungerar på ditt bibliotek.
Om du kontaktar dem kan de svara på hur det fungerar hos dem.

Sidor