Senaste svar:

Skillnaden mellan höger- och vänsterkammarsvikt?

30 januari 2014 - 10:45

På  NE.se kan man läsa att hjärtsvikt beror på att hjärtats förmåga att pumpa blod är nedsatt. Symptom för hjärtsvikt är framför allt trötthet. "Vid sjukdom i hjärtats vänstra kammare är andfåddhet ett dominerande symtom, vilket hänger samman med att vätska samlas i lungorna. Vid sviktande högerkammarfunktion är ödem, dvs. vätskeansamling i benen, karakteristiskt."

(Källa: Hjärtsvikt, Lars Ryden, NE.se, http://www.ne.se/lang/hj%C3%A4rtsvikt)

Sidor