Senaste svar:

Jämställdhet i försvarsmakten

12 november 2013 - 20:53

Jag hittar en C-uppsats från Högskolan i Halmstad som du kanske kan ha användning av i ditt gymnasiearbete, "Försvarsmakten – en mansdominerad arbetsplatsEn kvalitativ studie baserad på manliga officerares syn på jämställdhet i relation till kvinnan i Försvarsmakten". Om du sedan tittar i litteraturförteckningen till uppsatsen så hittar du säkert fler tips på användbar litteratur.

Kan du svara på frågorna om Jonas Gardells bok?

12 november 2013 - 17:36

Hej!
Jag förmodar att du ska läsa boken En komikers uppväxt av Jonas Gardell och sedan analysera boken med hjälp av de frågorna du ställer.
När du har läst boken så kan du säkert svara på alla tre frågorna. De två första frågorna kan du säkert hitta information via webben men det framgår säkert också när du läser om Juha och Jenny i boken. Den sista frågan kan du bara besvara genom att läsa boken. 
Om modet på 70-talet finns det rätt mycket på webben. Här kommer ett urval:
The 70s

Sidor