Senaste svar:

Bibliotekskataloger

13 november 2013 - 14:57

Om du menar bibliotekens låneregister så lyder de under Personuppgiftslagen.
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Citat från boken Biblioteken och juridiken av Susanna Broms:
Av... tryckfrihetsförordningen framgår att bibliotekens samlingar inte utgör allmänna handlingar.... Man kan inte heller kräva att en viss bok ska registreras i ett lokalt eller nationellt biblioteksdatasystem.

Sidor