Senaste svar:

Begreppen BNI och NNP

8 januari 2014 - 20:33

BNI och NNP är begrepp inom nationalekonomin och jag vill tipsa om en bok, som går igenom och förklarar innebörden av dessa begrepp.

Sandelin, Bo
Vad är BNP?
SNS-förlag, 2005

Boken tar upp en mängd begrepp, inte bara BNP, som man kan luras att tro av titeln.

Vidare finns en privat hemsida, som går igenom den grundläggande nationalekonomin med dess begrepp på ett pedagogiskt sätt. Här kommer en länk dit: 

http://nationalekonomi.hannes.se/makroekonomi/bnp

Fjärrlån

9 januari 2014 - 17:29

Om det är så att den bok du vill låna bara finns i Umeå, kan du beställa den som ett fjärrlån. Besök ditt lokala bibliotek så hjälper de dig. Är det fråga om en nyutgiven bok, kan du lämna ett  inköpsförslag till ditt lokala bibliotek.

Pliktexemplar

10 januari 2014 - 6:39

Följande bibliotek ska få ett pliktexemplar vardera:
Kungliga biblioteket
Lunds universitetsbibliotek
Göteborgs universitetsbibliotek
Linköpings universitetsbibliotek
Stockholms universitetsbibliotek
Umeå universitetsbibliotek
Uppsala universitetsbibliotek.

Gäller det nytryck av en bok utan textförändringar ska bara ett exemplar av boken skickas till Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet.

Mer information om pliktexemplar hittar du på Kungliga bibliotekets hemsida på

Sidor