Senaste svar:

pinkod

12 januari 2014 - 17:12

Ska jag tolka ordet "pinkod" som att du undrar vilken pinkod som hör till ditt lånekonto?
Om så är fallet får du kontakta ditt hembibliotek för att få veta det. Bibblan svarar är en nationell
frågetjänst och vi som svarar sitter på olika bibliotek i landet.

Låna Rosetta Stone-kurser

12 januari 2014 - 15:40

Det stämmer att Libris inte omfattar beståndet hos alla bibliotek. En stor del av folkbibliotekens bestånd hittar du inte där.
Men för att låna från andra bibliotek än ditt hembibliotek (fjärrlån) måste du ändå gå via ditt hembibliotek. De kan hjälpa dig att 
se om det finns möjlighet att låna någon/några av de språkkurser du frågar efter.

Sidor