Senaste svar:

Vilken ideologi är vägledande för den svenska välfärdsmodellen?

26 november 2013 - 21:39

Enligt Nationalencyklopedin, ne.se byggdes den svenska välfärdsmodellen delvis upp under stadsminister Tage Erlanders tid. Tage Erlander var stadsminister 1946–69 och partiledare för Socialdemokraterna. "Hans regeringstid präglades av en fortsatt utbyggnad av den svenska välfärdsmodellen." Här hittar du artikeln i Ne.se Tage Erlander.

utjämning av kommunalskatter

26 november 2013 - 21:37

Din fråga är komplicerad och kräver ett svar från ett specialbibliotek. Därför föreslår jag dig att skicka din fråga till Riksdagsbiblioteket.

Deras mailadress ärbiblioteket@riksdagen.se

Bifogar också en länk till artikeln Det kommunala utjämningssystemet i Wikipedia.
Efter artikeln ges flera använbara tips för att komma vidare.

Får även 3 träffar vid sökning på ordet utjämningssystem på regeringens hemsida.

Sidor