Senaste svar:

Information om svensk vapenexport

29 januari 2014 - 8:56

Här kommer förslag på några böcker om svensk vapenexport: Andersson, Bo G., 1953-. - Vapensmugglarna : boken om Bofors, FFV, regeringen och svensk vapenexport / Bo G Andersson och Bjarne Stenquist. - 1988. - ISBN: 91-7054-561-8 (inb)
Jung, Wictoria. - Analys av svensk vapenexport till Indonesien : sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv / Wictoria Jung. - 2001
Lindahl, Rolf 1970-. - Svensk vapenexport till Indien & Pakistan / av Rolf Lindahl. - 2002

Vad är en intervjuguide?

28 januari 2014 - 11:11

En intervjuguide innehåller frågor eller teman som ska tas upp under en intervju. Frågorna ska utgå från uppsatsens/studiens problemställning/ar.
De inledande frågorna är ofta av sådan karaktär att det får den intervjuade att slappna av och känna sig bekväm. Allt eftersom fokuserar frågorna sedan på det som verkligen ska undersökas.

En intervjuguide bifogas ofta som en bilaga till uppsatsen.

Boken Eva Widebeck eller Det går aldrig an.

28 januari 2014 - 10:57

Hej!
Du kan gå till ditt närmaste bibliotek och fråga om de kan försöka fjärrlåna boken Eva Widebeck eller Det går aldrig an av Wilhelmina Stålberg. Enligt Libris finns den på några högskole- och universitetsbibliotek.
http://libris.kb.se/bib/2240469

Angående Almqvists skrift finns den bland annat i Almqvists Samlade verk 14: Törnrosens bok.
http://libris.kb.se/bib/9994019

Sidor