Senaste svar:

Viktiga aspekter på digitala tjänster

28 september 2013 - 8:26

Generellt kan man säga att det är viktigt att webbplatsen är lätt att orientera sig i med tydlig sökfunktion och tydlig information om bibliotekets olika tjänster. När det gäller att erbjuda e-böcker via E-lib, har många bibliotek tvingats dra ner eftersom det kostar för mycket. Olika bibliotek kan ha olika strategier kring hur man arbetar med digitala tjänster och olika praktiska möjligheter att utveckla sina webbsidor. Ur tillgänglighetssynpunkt är det naturligtvis viktigt att de tjänster som erbjuds syns på ett bra sätt.

Ladda ner en ljudbok

27 september 2013 - 20:32

Då Bibblan svarar inte är ett enskilt bibliotek är det dels svårt att svara på frågor som rör just ett enskilt bibliotek och dels specifika teknikfrågor. På de flesta bibliotek går det dock ännu inte att ladda ned ljudböcker till telefonen. Kontakta ditt bibliotek för mer information.

hur skriver man ett citat från läroplan?

27 september 2013 - 8:25

Hej,

Ett citat är ju en text direkt tagen från en extern källa, t ex en bok. Man markera med citattecken och anger varifrån citatet kommer, vilken bok och vilken sida.
Citatet ska anges exakt, med skiljetecken och allt.
Du kan referera till Läroplanen i en källförteckning så här:Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm : Skolverket, 2011. - 279 s.

Det finns olika regelverk för hur man ska skriva referenser och källförteckningar, sk akribi. Här kommer några användbara länkar:

Sidor