Senaste svar:

Ljud

6 februari 2014 - 20:09

Så här skriver man om ljud i NE (Nationalencyklopedin):

Ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat. Ett exempel på ljud är en ton. En ton är ett ljud som låter rent, ibland till och med vackert. Hög ljudstyrka är störande och kan vara skadligt för hörseln. I luften rör sig ljudet med en hastighet av cirka 340 meter per sekund.

Vad har vi idag gemensamt med medeltiden?

7 februari 2014 - 7:23

Hej!
Det är en ganska omfattande fråga att besvara och man behöver läsa rätt mycket om medeltiden för att förstå hur det påverkat vår tid.
Om det är ett skolarbete så rekommenderar jag att du läser de läromedel som din lärare kanske kan ge dig. De har oftast en bra överblick över hela medeltiden.
Övriga tips:

Historiska muséet har en bra webbplats över medeltidens historia:
http://www.historiska.se/historia/medeltiden/medeltid/

Citat

5 februari 2014 - 19:53

I boken "Harens klagan: studier i gammal och ny folklore" av Bengt af Klintberg kan man på sidan 61 läsa: "Viktor Rydbergs kända rader ur Kantaten 1877, "Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill . ... Hans rader från 1890, "Ett vänligt ord, och sagt i rättan tid / det mäktar mycket i livets strid", har inte bara präntats i poesialbum utan också broderats på  ..."
Det är alltså Viktor Rydberg som är upphov till raderna.

Sidor