Senaste svar:

När började man asfaltera vägar i Sverige?

28 november 2013 - 11:20

På biblioteket på VTI, Statens väg - och transportforskningsinstitut, har man hittat dessa citat: 
”De första försöken att använda bituminösa beläggningar genom stenkolstjära utförs i vårt land [Sverige] under 1860-talet. Vi börjar tillverka asfaltemulsioner i mitten av 1920-talet, då de första fullgoda asfalt- och tjärbetongverken kommer i marknaden”.

Ovanstående citat kommer från boken ”Vägar: dåtid – nutid – framtid” sidan 43, utgiven av Vägverket 1991 (ISBN 91-88250-00-8).

Sidor