Senaste svar:

Befolkningsökningen i Sverige under 1800-talet

4 februari 2014 - 14:19

Det finns ett känt citat av författaren Esaias Tegnér 1782-1846 om folkökningen under 1800-talet. Han skriver att den berodde på "freden, vaccinen och potäterna" . Även om citatet inte är ett vetenskapligt belägg så ligger det väl en del i det. Förbättrad jordbruksteknik och fred bidrog säkert. En annan viktig faktor är att spädbarnsdödligheten gick ner. Den nya rörligheten bland befolkningen tack vare laga skifte kan också bidragit. Om fler spädbarn överlever blir det fler giftasvuxna 20 år senare.

Kortspelet bezique

1 februari 2014 - 1:10

Efter att ha sökt i flera svenska artikeldatabaser kan jag tyvärr inte hitta någonting. Det här är ingen fråga man lätt besvarar utan det är mer av en forskningsfråga som kan ta tid. Om du lyckas hitta vilken svensk kung det rör sig om är det ett spår att följa. I Wikipedia står det att spelet utvecklats ur det franska spelet Piquet och eftersom Karl XIV Johan var fransk så kanske Flaker (om han funnits)  presenterade sitt spel för honom.

Sidor