Senaste svar:

Exempel på Källkritik?

5 februari 2014 - 19:33

Hej!
Det finns många olika sätt att vara kritisk mot information, oberoende om den är i tryckt text eller i digital form på internet. Man kan t.ex. ta reda på vem/vilka som är ansvarig för information och vilket syfte personen/organisationen/företaget har med det som informeras. Skolverket har bra webbsidor om källkritik att utgå ifrån, med frågor du kan använda för att vara kritisk mot det du läser och ser:

Myror och kejsarpingvinger

5 februari 2014 - 12:09

Hej!
Jag har hittat några sidor på internet där du kan läsa och lyssna för att få veta mer om cataglyphis fortis och om kejsarpingvinger. På den engelska versionen av wikipedia står det kortfattat om cataglyphis, men där finns också hänvisningar till andra källor där man kan läsa mer. På en annan sida kan du lyssna på eller läsa en intervju med forskare från universitetet i Zürich.http://en.wikipedia.org/wiki/Cataglyphis

Sidor