Senaste svar:

Selma Lagerlöf artiklar m m

27 september 2013 - 17:22

Hej!
Tyvärr är nog artiklarna du söker så gamla att de inte finns i fulltext digitalt. De ligger förmodligen på mikrofichekort eller mikrofilm. Kontakta Kungliga biblioteket, KB, i Stockholm eller något större
folkbibliotek där du bor.
Sen är jag inte helt säker på din fråga, om det är analyser du vill ha? Det finns en del analyser i Vivi Edströmd bok ” Selma Lagerlöf – livets vågspel” från 2002.  Här är ytterligare några tips:

Sidor