Senaste svar:

Tillstånd för fyrverkerier

11 december 2013 - 8:34

Om det inte finns någon risk för skada eller olägenhet för personer, husdjur eller kringliggande bebyggelse behöver man inte polismyndighetens tillstånd för att anordna ett fyrverkeri.
Om fyrverkeri ska avfyras inom tätbebyggt område krävs i de flesta fall polismyndighetens tillstånd enligt ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 7§.
Detsamma gäller om fyrverkeriet ska anordnas vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller om det förväntas större folksamlingar i anslutning till fyrverkeriet.

Sidor