Senaste svar:

Vad är grundad teori?

3 december 2013 - 15:59

Grundad teori är en vetenskaplig metod för att ta fram nya teorier inom olika samhällsvetenskapliga discipliner. En undersökning skiljer sig från traditionella undersökningar genom att datainsamling och dataanalys sker samtidigt och påverkar varandra. Till en början är datainsamlandet öppet och inte påverkat av förutfattade föreställningar och teorier, men allt eftersom materialet analyseras växer teoretiska idéer fram och påverkar fortsatt urval och insamlande av data.

Barnbok om ung kvinnas öde i fjärran Asien

27 november 2013 - 11:30

Vi har två förslag på titlar som det skulle kunna vara: 

Den kinesiska folksagan ”Sjöflickan och guldnyckeln” handlar om en flicka som sjunger så vackert att hon får hjälp att leda vatten från en högt belägen sjö ner till byns torra åkrar. Vattnet flödar så mycket att byn riskerar att dränkas. Kan säkert uppfattas som ett vattenfall. Mary S Lund har återberättat sagan med illustrationer av Tord Nygren, 1985.

Annars kanske "Den skimrande pärlan" återberättad av Betty L. Torre

Sidor