Senaste svar:

Sociala problem kring missbruk

10 december 2013 - 9:35

Jag är inte säker på om din fråga gäller vilka sociala problem som finns kring missbruk eller om du menar sociala problem kring själva vårdinsatsen? Det finns dock en hel del skrivet om både missbruk och sociala problem. Se till exempel arbetet Förklaringsmodeller till missbruk och beroende inom missbruksvården från Högskolan i Halmstad http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:532082/FULLTEXT01.pdf. Liknande uppsatser/arbeten kan du googla fram om du skriver in hela din sökfråga i googles sökfält.

Sidor