Senaste svar:

Författare till dikter

5 januari 2014 - 13:39

Hej! Tack för din fråga!

Karin Westberg på Sundsvalls stadsbibliotek kunde svaret på din fråga. Jag vidarebefordrar hennes svar här:

"Alla tre dikterna är skrivna av Erik Blomberg och finns med i diktsamlingen "Öppna er, ögon", originalupplaga 1962.

Man hittar dem också i Blomberg, Erik, Samlade dikter. D. 2 : Dikter 1924-1962. Stockholm : N&S Norstedt, 1963"

Lycka till!

Vänliga hälsningar,
Lena

 

Om att söka äldre tidningssartiklar

6 januari 2014 - 15:45

Kungliga biblioteket har mikrofilm för alla svenska dagstidningar från och med 1979. Dessa finns också att tillgå på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Kungliga biblioteket säljer mikrofilm av dagstidningar till bibliotek och andra offentliga institutioner. Diskutera om detta med ert högskolebibliotek eller motsvarande!

Sidor