Senaste svar:

Julklapp - bok om arkitektur eller hus men inte en fackbok.

11 december 2013 - 23:52

Den nyutgivna romanen Öppen stad av New Yorkförfattaren Teju Cole tror jag på! En läsupplevelse.
En flanörs skildring av en stads själ. Huvudpersonen gör timslånga promenader i dagens New York,
besöker och beskriver byggnader och anar sig även till de människor som en gång levde i  New York.
Stadsplaneringens och arkitekturens betydelse för en levande stadsmiljö i skönlitterär form.   

Sidor