Senaste svar:

Sekretess angående bibliotekslån

2 december 2013 - 14:47

Bibliotek får inte spara anteckningar om vilka böcker som en biblioteksbesökare har lånat och lämnat tillbaka. Detta står i Offentlighets- och sekretesslagen från 2009 ( 40 kap.  3 paragrafen).  Alltså kan du inte få någon hjälp från det bibliotek där du lånade boken. Undantag görs för t.ex. synskadade som får talböcker hemskickade till sig. De har då fått skriva under ett papper där de medger att anteckningar om lånen sparas. Annars skulle de riskera att få samma böcker om och om igen.

Vilken ideologi är vägledande för den svenska välfärdsmodellen?

26 november 2013 - 21:39

Enligt Nationalencyklopedin, ne.se byggdes den svenska välfärdsmodellen delvis upp under stadsminister Tage Erlanders tid. Tage Erlander var stadsminister 1946–69 och partiledare för Socialdemokraterna. "Hans regeringstid präglades av en fortsatt utbyggnad av den svenska välfärdsmodellen." Här hittar du artikeln i Ne.se Tage Erlander.

Sidor