Senaste svar:

Pedagogisk bok om världsreligionerna

25 november 2014 - 11:12

Dessa böcker borde passa barn i lågstadieåldern:
Första boken om islam, Första boken om judendom och Första boken om kristendom av Annika Holm.
Buddhistiska berättelser, Islamiska berättelser, Judiska berättelser och Kristna berättelser i serien Heliga historier av Anita Ganieri. Böckerna består av illustrerade berättelser från fyra världsreligioner.

Vad har egentligen skrivits om huruvida man kunde vara mer privat och anonym förr i tiden?

25 november 2014 - 15:40

Några ämnesord/biblioteksavdelningar du kan använda i dina sökningar är; socialhistoria, kulturhistoria, etnologi
och sociologi.
Några andra begrepp kan vara; social kontroll, kollektiv - individ, civilisation - civilisationsprocess/-teori.

Några boktips: Den disciplinerade människan av Lorentz Lyttkens, Den kultiverade människan av Jonas Frykman
samt Social kontroll: övervakning, disciplinering och självreglering (Liber, 2011)

Vad var syftet med Ne Wins statskupp i Burma 1962

25 november 2014 - 13:58

Ne Win tog makten i en militärkupp. Styrelseskicket som infördes kallades
"burmesisk väg till socialism". Burma blev en enpartistat och politiker fängslades
och all opposition förbjöds.
Det fanns egentligen ingen ideologi bakom, mer än att all verksamhet skulle förstatligas.
Någon demokrati var det inte tal om.
(Källa: Landguiden)

Sidor