Senaste svar:

Ungdomslitteratur från Frankrike, Spanien och England

2 oktober 2014 - 11:34

Du specificerar inte om det ska vara böcker på svenska eller på respektive lands språk? Du berättar inte heller om det ska vara lättlästa böcker eller vuxenböcker?
Du kan leta efter böcker som är översatta från olika språk via Libris websök, utökad sökning, översatt till svenska från (välj språk) och materialtyp:barn och ungdomar samt leta efter ett visst år, så ska du få fram vad som finns översatt från till exempel franska eller spanska

Läsning av E-böcker på iPad

1 oktober 2014 - 16:30

Hej Ulrika!
Det är svårt att säga någon om detta då jag inte vet vilken ålder som gäller och vilken kommun ni bor i. "Bibblan svarar" roterar mellan olika kommuner i Sverige så jag rekommenderar att du ringer till ditt lokala bibliotek och frågar vilket utbud de har av e-böcker. Det skiljer nämligen en hel del mellan de olika kommunerna.

Sidor