Senaste svar:

Varför upprättades landsgränser

17 november 2014 - 9:41

Din fråga om landsgränser är både stor och komplicerad men jag skall försöka ge dig ett svar och lite tips på vidare läsning.

'Land' i betydelsen 'nation' eller 'stat' började användas först efter franska revolutionen, alltså alldeles i slutet av 1700-talet.
Om detta kan du läsa i boken som jag tipsar om i slutet av mitt svar. Du kan också läsa  i SO-rummet:
 

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/varldens-lander-samhallskunskap

Varför bosatte sig de första människorna i städer?

6 november 2014 - 11:26

När människor flyttar ihop i städer kallas detta för urbanisering. Så här står det i Nationalencyklopedien om urbanisering:
"urbaniseʹring (av latin urbaʹnus ’som hör till staden’, ’stads-’, av urbs ’stad’), ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (...)Förutsättningarna för en omfattande urbanisering är att det finns tekniska resurser att få fram vatten och möjlighet att föra samman ett över stora ytor producerat överskott av livsmedel. (...) 

Sidor