Senaste svar:

Vad arbetar dom flesta med i Venezuela

4 december 2013 - 11:21

I Landguiden står det så här:

"Arbetslösheten minskade efter Hugo Chávez makttillträde 1999. 2008 var drygt sju procent av arbetskraften utan jobb. Oljeindustrin erbjuder få arbetstillfällen. Den sysselsätter mindre än en procent av arbetskraften. Andra industrigrenar är dåligt utvecklade och jordbruket ger bara sysselsättning till en tiondel av arbetsstyrkan.

Många venezuelaner arbetar därför inom den informella sektorn. Det kan handla om gatuförsäljning, enklare tjänster och andra typer av svartjobb. Lönerna är generellt låga i den informella sektorn."

Sidor