Senaste svar:

Läsa bibliotekets e-böcekr på en kindle?

25 december 2013 - 16:47

Avtalen mellan biblioteken och e-boksleverantörerna i Sverige är inte tillfredsställande. Leverantörerna är rädda att e-böckerna ska spridas utan att de får betalt och biblioteken vill hitta ett enklarae och smidigare sätt att låna ut på så att du och andra enkelt ska kuna läsa e-böcker. Precis som du skriver, så vill biblioteken också att e-böckerna ska gå att läsa med  olika format på olika enheter, som t ex kindle, letto och surfplattor osv. Det finns tyvärr fortfarande en hel del problem både med format och annat.

Hur upplevs dagens läsning av er? Läser vi mer eller mindre?

26 december 2013 - 10:42

Hej, Här är ett citat från Statistisk årsbok 2012 som sammafattar situationen "Under de senaste 25 åren har skaran av regelbundna bokläsare växt i Sverige. Från 1988 till 2010 har andelen som uppger att de läst en bok minst en gång i veckan under de senaste 12 månaderna ökat från 28 % till 39 %. Tillväxten ägde framför allt rum under 2000–talets inledande år ... Sedan mitten av decenniet, med toppnoteringen 42 % 2005–2006, har andelen minskat något och de senaste åren omfattat strax under 40 %.

Sidor