Senaste svar:

Hjärtinfarkt

27 oktober 2013 - 14:45

På NE.se går att läsa att en hjärtinfarkt uppstår när hjärtmuskeln inte får tillräckligt med blod. Hjärtmuskeln är den muskel som sköter blodcirkulationen, men den behöver också blod för att fungera. Den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt är att en eller flera av hjärtats kransartärer drabbas av en blodpropp som stänger av tillförseln av blod. Anledningen till att en blodpropp bildas är att fetter samlas på kransartärens insida och gör att artären blir trängre. Blodet får då svårare att komma fram och en blodpropp fastnar lättare.

Sidor