Senaste svar:

Köpa en utgallrad bok från biblioteket eller på antikvariat

13 november 2013 - 19:27

Olika bibliotek i Sverige har olika regler vad gäller gallring och köp av uttjänade böcker. Tyvärr kan man (i regel) inte inte köpa en, på förhand, utvald bok på biblioteket. Mitt tips är att du kontaktar ditt närmsta bibliotek och frågar dem vad som gäller just där.

Eftersom "Snapphaneborgen" är en äldre bok så kan den vara svår att få tag i. Mitt tips är att titta på sidor på internet som förmedlar begagnad litteratur. Tips på sådana är:

Bibliotekskataloger

13 november 2013 - 14:57

Om du menar bibliotekens låneregister så lyder de under Personuppgiftslagen.
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Citat från boken Biblioteken och juridiken av Susanna Broms:
Av... tryckfrihetsförordningen framgår att bibliotekens samlingar inte utgör allmänna handlingar.... Man kan inte heller kräva att en viss bok ska registreras i ett lokalt eller nationellt biblioteksdatasystem.

Sidor