Senaste svar:

Transkription, translation och prokaryota eukaryota celler

13 oktober 2013 - 20:59

Eftersom du vill ha en utförlig förklaring på dina frågor bör du vända dig till ett akademiskt bibliotek och söka litteratur inom till exempel cellbiologi. Här är en länk till Libris där du kan söka själv och eventuellt fjärrlåna böcker till ditt bibliotek:
http://libris.kb.se/
Vill du ha en mer lättfattlig beskrivning finns artiklar i Nationalencyklopedin som du kan få tillgång till genom ditt närmaste bibliotek. Det är dock för svårt för mig att sammanfatta dessa artiklar. Sök på orden transkription, translation, prokaryot och eukaryot.

Vad kallas forskare som forskar om hjärtat

13 oktober 2013 - 19:41

Enligt Nationalencyklopedin är:
"kardiologi (nylatin cardiologi´a, av grekiska kardi´a 'hjärta' och -logi´a '-lära', '-vetenskap', av lo´gos 'ord'), medicinsk specialitet med ansvar för utredning, behandling och rehabilitering av individer med hjärtsjukdomar.... En professur i kardiologi inrättades 1983 i Göteborg, och senare tillkom professurer i Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå"
En person som ägnar sig åt kardiologi kallas för kardiolog.

Högsta betyg för att komma in på läkarlinjen?

13 oktober 2013 - 18:32

Antagningskrav kan skilja sig åt. På denna sida hittar du en mängd information om olika utbildningar som leder till läkarexamen, både i Sverige och utomlands:
http://www.lakarutbildningar.se/ Här kan du läsa om vad som gäller för att ansöka till läkarutbildningar:
http://www.lakarutbildningar.se/Ansoekan_till_laekarutbildningar__d2204.html

Sidor