Senaste svar:

Gossen och hans blåa ärenpris

14 april 2014 - 11:16

I en visbok av Alice Tegnér hittade jag en visa som heter Ärenpris som jag tror det skulle kunna vara, texten är skriven av Jeanna Oterdahl. 

Ärenpris

Bland alla blommor gossen känner,
och alla äro de hans vänner, 
han älskar på ett eget vis
den lilla blåa ärenpris.
I tysta, svala morgontimmar,
då än i gräset daggen glimmar,
hon står och ler bland strå och ris, 
den lilla blåa ärenpris

Sidor