Senaste svar:

vad är empiri? Vad är förförståelse?

28 oktober 2014 - 11:50

Empiri är en vetenskapsteoretisk term som kort sagt innebär att erfarenhet utgör grund för kunskap. Denna erfarenhet erhålls genom exempelvis experiment eller direkta undersökningar av verkligheten.

Förförståelse är ett begrepp som handlar om det forskaren själv tar med sig när hen ska analysera ett material. Det handlar alltså om den kunskap och de erfarenheter en forskare har som kan påverka forskningsresultatet.

Förändrade skönhetsideal under 1900-talet

28 oktober 2014 - 11:14

En bok som skulle kunna passa är Skönhetens mask av Carolina Brown. Boken har förvisso stor fokus på 1700-talet men det finns även utvikningar både framåt och bakåt. Umberto Eco är en annan författare som har skrivit mycket om ämnet i böckerna Om skönhet och Om fulhet. Även Umberto Ecos böcker har ett brett historiskt perspektiv.

Sidor