Senaste svar:

kvantitativ och kvalitativ metod

21 oktober 2014 - 22:47

Nationalencyklopedin (NE) skriver så här: "kvantitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. Arbetssätten bör vara formaliserade och väl definierade. Kvantitativa metoder är väsentliga vid studiet av stora populationer. Fram till 1960-talet dominerade de samhällsvetenskaperna."

Sidor