Senaste svar:

Varför är inte folktandvården en del av den "vanliga" vården?

22 april 2014 - 16:38

Hej,

Folktandvårdens webbplats står att läsa att "Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller flertalet av hälso- och sjukvårdens lagar även på tandvårdens område". Lagstiftningsmässigt är tandvården således att betrakta som en del av den vanliga vården. Tandvården regleras genom lagar och regeringsförordningar, bland annat genom Tandvårdslagen (1985:125). Därtill normerar Socialstyrelsen tandvården genom föreskrifter och allmänna råd.

Sidor