Senaste svar:

Kan man se på någon om de är judar, muslimer eller kristna

22 november 2014 - 14:35

Det finns några bra sidor om religion på SO-rummet som jag tror svarar på din fråga.
En persons religionstillhörighet kan inte alltid avgöras av yttre kännetecken som t ex kläder eller ett kors i en kedja runt halsen.
Man kan vara troende utan att visa upp särskilda kännetecken, utan att delta i offentliga kyrkliga riter.
Se tex Vad är grejen med judendomen här http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-judendomen

Telefontaxor på 80-talet

21 november 2014 - 8:36

Jag hittar inga uppgifter på internet om samtalstaxorna så jag föreslår att du tar kontakt med Kungliga biblioteket. I de gamla telefonkatalogerna fanns taxorna redovisade.
Så här svarade Bibblan svarar på en tidigare fråga om telefonkataloger:
"Kungliga biblioteket i Stockholm, KB, har gamla telefonkataloger på mikrofilm. De har Rikstelefonkatalogerna från 1880-1997 mikrofilmade. Katalogerna finns även i tryckt form från 1921 till 1997, samt 2001-2009 med luckor för vissa år. De finns i mikrofilmsläsesalen".

Sidor