Senaste svar:

Xenotransplantationer

28 november 2014 - 9:12

Jag skickar lite information och länkar som förhoppningsvis kan leda dig vidare. I Nationalencyklopedin definieras xenotransplantation så här: "...transplantation av organ, vävnad eller celler från en individ av en art till en individ av en annan art, t.ex. från apa till svin, eller svin till människa."
(Källa: NE, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/xenotransplantation)

Sidor