Senaste svar:

Testamentera till sambo

15 oktober 2014 - 22:48

Enligt sambolagen www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Sambolag-2003376_sfs-2003-376/?bet=2003:376 räcker det med ett bevittnat testamente för att sambor ska ärva varandra om det inte finns några barn med i bilden. Har avliden sambo barn (gemensamma eller särkullsbarn), har de alltid rätt att begära ut sin lagslott, dvs halva arvet. Detta oavsett om det finns testamente eller inte.

Sidor