Senaste svar:

Produkter till bibliotek

22 oktober 2014 - 10:43

Hej!
Jag tänker mig att man nog får ta kontakt med varje bibliotek för att komma och visa upp en demonstration av sin produkt eller ringa, eposta. Man kan ju också tänka sig att delta i exempelvis Bok - och biblioteksmässan där man kan visa upp nya innovativa produkter för biblioteken eftersom det är ett ställe som många bibliotekarier besöker.

kvantitativ och kvalitativ metod

21 oktober 2014 - 22:47

Nationalencyklopedin (NE) skriver så här: "kvantitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. Arbetssätten bör vara formaliserade och väl definierade. Kvantitativa metoder är väsentliga vid studiet av stora populationer. Fram till 1960-talet dominerade de samhällsvetenskaperna."

Sidor