Senaste svar:

Sydstaterna i USA under slaver

19 april 2014 - 1:04

Mellan 1861-1865 bestod CSA, Confederate States of America, Amerikas konfedererade stater, av 11 stycken:
Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas, Arkansas, North Carolina,
Tennessee, Virginia.

Genom att Abraham Lincoln valdes 1861 började ett arbete med att få slavstaterna att upphöra och föras över
till unionen. Georgia var den sista delstaten som fördes över till unionen 1870.

Sidor