Senaste svar:

Vilka böcker har Emil Svensén (1850-1921) skrivit?

28 september 2014 - 8:09

Libris kan sägas vara vår nationalkatalog för bibliotek. I princip innehåller den alla böcker av svenska författare. Emil Svensén hittar du lätt genom att söka på hans namn och välja böcker skrivna av honom och inte om honom.
Om listan också innefattar böcker som ES skrivit tillsammans med andra så hittar du dem via länken jag bifogar.

http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=emil+svensen&r=%3bpers%3a(Svens%c3%a9n+Emil+1850+1921.)&m=10&s=a&t=v&d=libris&p=2

Ljud- och pappersbok, där ljudboken läser upp vad som står i pappersboken

29 september 2014 - 12:34

Beståndet av kombinerat material(CD + bok) på engelska på våra bibliotek är inte jättestor. Man får nästan ta det som finns på sitt lokala bibliotek med omnejd. 
Dessa böcker har i så fall ett särskilt signum: ugHe/O (lämplig för ålden 9-12 år) eller uHe/O (lämplig för åldern 12-19 år). Signumen står för u = Barn/ungdom He= engelska och /O= kombinerat material

Sidor