Senaste svar:

Serman planeterna bättre när de är närmare solen

22 oktober 2014 - 19:18

När Jorden befinner sig som närmast en annan planet kallas att den står i opposition till Jorden. Och ja, man ser de övriga planeterna betydligt bättre vid opposition än vid övriga tidpunkter. Till exempel Mars befinner sig i opposition med Jorden vartannat år.
Källa: Henarejos, Philippe / Vägvisare till natthimlen. Ullmann, 2008

Var bodde släkting på 1940-talet

22 oktober 2014 - 11:01

Folkbokföringen på 1940-talet sköttes av kyrkan. Många av deras arkiv har flyttats till de olika landsarkiven.
För Lidingö bör det vara Landsarkivet i Uppsala.

Kontaktinformation

E-post: landsarkivet.ula@riksarkivet.se

Telefon: 010-476 84 00
Telefontid: måndag – fredag 10.00–12.00

Källa: Clemensson, Per, Andersson, Kjell / Släktforska steg för steg. Natur och kultur, 2005

Sidor