Senaste svar:

Vad händer med metanol när det löses i vatten?

22 november 2013 - 17:40

Hej!

Metanol är 100% vattenlösligt och när du blandar metanol med vatten bildas små mängder av joner CH3CO- och H+, vilket gör att vätskan leder ström.

En vätskas förmåga att leda ström kallas dess konduktivitet. Du kan läsa mer om det här:

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutione...

Sidor