Senaste svar:

Bok om en ung man som är fältskär eller apotekare?

30 september 2013 - 23:39

Tyvärr känner jag inte alls igen boken du frågar efter. Jag har frågat mina kollegor i Bibblan svarar, samt vänt mig till ett forum på Facebook för barn- och ungdomsbibliotekarier, och fått lite olika förslag på titlar. Men jag är osäker på om någon av dem verkligen är den bok du frågar efter. Här sammanfattar jag de olika svar jag fått:

Trumslagarpojken av Leon Garfield (inte en svensk författare)

Yngste karolinen av Karl-Aage Schwartzkopf

Sidor