Senaste svar:

Vad hände under Franska revolutionen?

3 juni 2013 - 20:29

Den franska revolutionen är en stor fråga och den finns bra beskriven på Wikipedia och i Nationalencyklopedin och hittas genom att söka på "franska revolutionen". Jag gillar den första sammanfattningen på Wikipedia. Vill du ha en bra bok där man även tar med svenska referenser finns Herman Lindqvists bok "Revolution !: Herman Lindqvist berättar om Frankrikes blodiga år" från 1989.

Jag söker citatet "Människor älskar mest sig själva och dem som tjänar deras själviskhet." av Strindberg. När skrevs det och varifrån kommer det?

30 maj 2013 - 16:10

Hej!

Jag har tyvärr inte kunnat hitta något svar på din fråga. Har även rådfrågat andra kollegor utan framgång.

I "Citatboken : sjuttontusen citat från trettio språkområden och fem årtusenden" från 1967 finns en hel avdelning med enbart Strindberg-citat fördelade på olika böcker. Jag kunde inte hitta ditt citat där. Förutom det har jag även letat i andra citatböcker under rubriker som "Människan" och "Lycka" i förhoppning om att citatet kanske härrör från någon annan person. Tyvärr helt utan framgång.

Vilka konsekvenser hade Jaltakonferensen?

3 juni 2013 - 23:42

Jaltakonferensen är ett typiskt exempel på när krigets segerherrar skriver historia. Trots att 2:a världskriget inte var slut träffades USA:s, Sovjetunionens och Englands ledare på halvön Jalta i det forna Sovjetunionen och gjorde upp om hur kriget skulle avslutas och hur ländernas gränser skulle se ut efter krigets slut. Konsekvenserna av denna konferens blev stora, Tyskland och Berlin delades och Polen fick nya gränser både österut och västerut. En annan konsekvens var den starka politiska kopplingen i östra Europa till Sovjetunionen.

Sidor