Senaste svar:

vad har man oljan mer till än till fordon?

22 oktober 2013 - 13:21

Hej!

Oljan som tas upp via oljeborrning kallas för råolja eller petroleum. Den kan användas till en mängd saker och är världens viktigaste energiråvara och står för störst energiproduktion.  
Råoljan raffineras och förädlas till olika produkter. Några av dessa är; asfaltsprodukter, paraffinvaxer, polyeten, PVC, lösningsmedel, syntetiskt gummi och smörjmedel. Petrokemi kallas verksamheten att framställa produkter med petroleum som råvara och ungefär 10% av den olja som pumpas upp går till den industrin. (Källa: Nationalencyklopedin) 

Att svimma efter skadad tumme?

21 oktober 2013 - 17:17

Hej! Är det något en bibliotekarie ska akta sig för att svara på så är det medicinska och juridiska frågor. Detta ska man överlämna till en person som har rätt utbildning. I detta fall tycker jag att du ska ringa sjukrådgivningen i din kommun. Finns det inte någon sådan i din kommun kan du alltid ringa Vårdguiden tel. 08-320 100. Samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidor