Senaste svar:

Förklara det ålderdomliga ståndsamhället och dess problem.

3 juni 2013 - 19:14

Den svenska ståndsriksdagen började mötas under 1400-talet. I Sverige bestod riksdagen av 4 stånd medan man i det mer lutherska Europa hade 3 stånd. När Sverige befann sig i det vi kallar Stormaktstiden förändrades den svenska statsrollen. Sverige behövde mer folk till militären och administrativt krävdes fler människor för att hålla reda på vårt stora rike. Den demografiska utvecklingen och de sociala följder som skedde under den svenska stormaktstiden gjorde att en statsbildningsprocess startade som senare kom att leda till en annan mer demokratisk beslutsform.

Vad hände under Franska revolutionen?

3 juni 2013 - 20:29

Den franska revolutionen är en stor fråga och den finns bra beskriven på Wikipedia och i Nationalencyklopedin och hittas genom att söka på "franska revolutionen". Jag gillar den första sammanfattningen på Wikipedia. Vill du ha en bra bok där man även tar med svenska referenser finns Herman Lindqvists bok "Revolution !: Herman Lindqvist berättar om Frankrikes blodiga år" från 1989.

Sidor