Senaste svar:

Populära barnböcker 1900 och framåt

9 december 2013 - 12:48

Så här svarar Lillemor Torstensson på Svenska barnboksinstitutet på din fråga: "Det var en klurig fråga och inte så lätt att svara på utan att försöka snäva in den. Först kan man fråga sig vad som menas med ”populär” – mest sålda? Mest recenserade/omtalade? Mest utlånade på bibliotek? Störst upplaga? Gäller det Sverige? Ska det vara svenska böcker eller översatta böcker? För senare år kan man använda sig av Sveriges författarfonds utlåningsstatistik, fast då handlar det om upphovsmän. www.svff.se

Julklapp - bok om arkitektur eller hus men inte en fackbok.

11 december 2013 - 23:52

Den nyutgivna romanen Öppen stad av New Yorkförfattaren Teju Cole tror jag på! En läsupplevelse.
En flanörs skildring av en stads själ. Huvudpersonen gör timslånga promenader i dagens New York,
besöker och beskriver byggnader och anar sig även till de människor som en gång levde i  New York.
Stadsplaneringens och arkitekturens betydelse för en levande stadsmiljö i skönlitterär form.   

Sidor