Senaste svar:

Vad händer om vi inte röstar

7 november 2013 - 17:27

Om de medborgare i Sverige som har rösträtt inte använder sig av rösträtten så fungerar inte demokratin.
Demokrati bygger på att landets medborgare väljer i riksdagsvalet.
Du kan läsa mer på Riksdagens hemsida om demokrati:http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/
Du kan också läsa vidare i en slutrapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL):

Skönlitteratur för svenska som andraspråk

7 november 2013 - 16:06

LL-förlaget ger ut lättlästa böcker för unga och vuxna. De ger ut både återberättade klassiker och nyskriven litteratur och böckerna är indelade i olika nivåer som betecknar hur lätt framställningen. De ger även ut böcker med cd där man kan lyssna och följa med i texten samtidigt.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk tipsar på sin hemsida om skönlitteratur med anknytning till svenska som andraspråk.

Undantag och Yttrandefrihet

7 november 2013 - 15:09

Hej!

Personligen tycker jag att det är en jättekomplicerad fråga och svaret på den varierar nog beroende på vem du frågar och i vilket land den personen befinner sig.
Men det tror jag absolut: både att det finns en risk att yttrandefriheten kompromissas bort men också att vi tillåter sådant som kan vara kränkande eller diskriminerande i just yttrandefrihetens namn. Det kan ibland vara en mycket svår avvägning. Ellen Key och John Staurt Mill har skrivit en hel del om yttrandefrihet från ett mer filosofiskt perspektiv.

Läs mer om yttrandefrihet här:
 

Sidor