Senaste svar:

Varför ska man styreketräna?

30 oktober 2013 - 11:55

Det finns många böcker om träning i olika form. Här kommer förslag på några.
- Oliver Roberts   Styrketräning för alla
- Patrik Sjöberg    Träna för livet
- En svensk klassiker: utmaningen, träningen, loppen
- Magnus Ringberg   Funktionell träning

På Wikipedia finns artiklar om träning. Där kan man också få veta mer om motorisk enhet
och syreupptagningsförmåga.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skelettmuskel

Kinas befolkning

30 oktober 2013 - 13:47

Följande uppgifter är hämtade ur Landguiden från Utrikespolitiska institutet.
Kina är idag världens folkrikaste stat med drygt 1,3 miljarder invånare.
Av befolkningen kallar sig ungefär 92 procent han, liktydigt med kines. De övriga fördelar sig på 55 minoritetsfolk varav 18 omfattar mer än en miljon människor. Störst är zhuang som räknar över 16 miljoner. Andra stora grupper är manchuer, hui (muslimska kineser), miao, uigurer, yi, mongoler och tibetaner.
 

Sidor