Senaste svar:

E-böcker av Niall Ferguson, Michio Kaku och Ray Kurzweil

27 september 2014 - 13:53

Det finns inga e-böcker på svenska med någon av dessa författare. På engelska finns en hel del e-böcker, men ingen av dessa finns tillgängliga på något svenskt folkbibliotek. Niall Ferguson och Michi Kaku finns tillgängliga på en del universitets- eller högskolebibliotek under förutsättning att man har tillträde dit (oftast som inskriven student).

Sidor