Senaste svar:

vad anser Jehovas vittnen med

19 april 2014 - 16:41

Jehovas vittnens webb-sida (www.jw.org) kan man ta del av deras tolkningar, under rubriken
- Bibelns praktiska värde,
- Bibelfrågor,
- Annonserad i tidskrifterna,
- samt slutligen Vad är meningen med livet.

Jehovas vittnen säger att frågan Vad är meningen med livet kan ställas på flera sätt, tex.
Varför är vi här, eller Har mitt liv någon mening.
De menar att Bibeln säger att meningen med livet är att få en nära vänskap med Gud.

Sidor