Senaste svar:

Hur många böcker läser en genomsnittlig svensk per år?

15 juli 2014 - 11:13

Någon exakt uppgift om hur många böcker en svensk läser i genomsnitt har jag inte hittat. Det är stora skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller läsning. Kvinnor läser mer än män, högutbildade läser mer än lågutbildade. Den åldersgrupp som läser minst skönlitteratur är de unga vuxna, 20–24 åringarna.

Läskunnighet i Sverige

14 juli 2014 - 14:08

Hej!

I Sverige har läskunnigheten länge varit hög eftersom kyrkan krävde att församlingsborna skulle lära sig Luthers lilla katekes utantill. Varje år genomfördes ett husförhör där prästen förhörde sig om kristendomskunskaperna och läskunnigheten. Närvaron var obligatorisk. I husförhörslängderna finns en speciell kolumn för församlingsbornas läskunnighet där man kan få en fingervisning om hur duktig varje person var på att läsa. 

Sidor