Senaste svar:

Emigration kring förra sekelskiftet

22 september 2014 - 10:53

Den svenska emigrationen till Nordamerika pågick under lång tid och påverkade alla delar av samhället. Bakgrunden till emigrationen var ofta ekonomisk, det vill säga att emigranterna hade svårigheter att försörja sig i Sverige. Det är givet att detta både kunde innebära för- och nackdelar för Sverige som nation och att emigrationen väckte debatt. Ann-Sofie Kälvemark har skrivit en avhandling med titeln "Reaktionen mot utvandringen : emigrationsfrågan i svensk debatt och politik 1901-1904". Genom den kan du säkert få en bild av hur man såg på frågan runt förra sekelskiftet.

Lånekort till Libris?

22 september 2014 - 9:36

Libris är Sveriges nationella katalogsystem, som drivs av Kungliga biblioteket. I Libris katalogiseras medier som ges ut i Sverige och utländska medier som finns på (framför allt de vetenskapliga) biblioteken. Libris är dock inte ett lånesystem. Du kan därför inte få ett lånekort till databasen. På ditt lokala folkbibliotek kan du säkert få vägledning om du önskar veta mer om hur du kan använda Libris för informationssökning.

Sidor