Senaste svar:

Sågverket i Sundsvall under 1800-talet.

10 april 2014 - 12:38

Hej! Den här artikeln förklarar vad som sker på ett sågverk  http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A5gverk  I Nordisk familjebok från 1919 får man en längre artikel om verksamheten i äldre tider http://runeberg.org/nfch/0032.htm Flottning som förr var det vanliga sättet att transportera timmerstockarna ner till sågverken har helt upphört i Sverige. Fram till 1991 flottades fortfarande massaved på Klarälven, som var Sveriges sista flottled.

Är Rwanda ett rikt eller fattigt land?

9 april 2014 - 20:01

Hej! Följande sida tar upp denna fråga på ett bra sätt: http://www.fattig.se/index.php/fattiga-och-rika-laender Om Rwanda är ett rikt eller fattigt land är en fråga som tål att diskuteras. Allt är relativt. Vad jämför man med? Grannländerna, Afrika, Europa, Kina?  På Landguidens hemsida kan du jämföra BNP per person hos alla länder. Där framgår exempelvis att grannlandet Burundi har BNP 297 US dollar/person och år och Rwanda 723 US dollar/person och år.

Sidor