En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej!

För ganska många år sedan hade jag en skolkamrat, som hade bott i Solberga och var mycket intresserad av historien om Herr Arne. Han pratade ibland om den och berättade att Herr Arne hade funnits på riktigt (och tydligen också hans berömda ”penningar”). Min skolkamrat hade t.o.m. ett egen-inspelat kassettband med en historia-föreläsning av någon person, som gick igenom hela historien om Herr Arne. (Tyvärr blev det aldrig av att jag lyssnade på den kassetten.)

Jag vill veta mer om den historiska bakgrunden till Lagerlöfs bok Herr Arnes penningar. Men att googla fram något funkar inte. Jag får bara träffar som rör Lagerlöfs bok, Stillers film o.s.v.

Kanske kan ni hjälpa mig? Hur kan jag få reda på mer om Solberga prästgård, morden, Herr Arne och hans penningar?

Svar:

Hej!

Tack för din fråga!

Ja, det verkar som att Herr Arnes penningar bygger på en verklig historia om mordet på en präst och dennes familj, i Solberga socken på 1500-talet.

Enligt ett utdrag ur boken Selma Lagerlöf - livets vågspel (Edström, Vivi, 2002), utgår berättelsen "från en känd händelse":

"Det bestialiska överfallet i Solberga socken i det danska Bohuslän på 1500-talet, då prästen herr Arne och hela hans familj dödades, finns belagt både i muntliga och skriftliga källor. Selma Lagerlöf hade hört historien när hon hälsade på i Kungälv. Men hon bygger också på skriftligt material, i första hand på sin favoritkälla, prosten Johan Oedmans Chorographia Bahusiensis. Denna brottskrönika från 1700-talet återger historien om de tre skottarna, klädda i djurhudar, som stjäl herr Arnes skattkista och dödar alla i huset. Alla utom en."

Johan Oedmans bok Chorographia Bahusiensis thet är: Bahus-Läns Beskrifning  utkom 1746 och finns digitaliserad hos Project Runeberg. På sidan 185 står det om herr Arnes och hans familjs tragiska öde. Här är ett citat:

"The Kyrckoherdar man kunnat efterfråga af gambla Män, ha warit i thetta Pastoratet följande:

Then 1:ste Herr Arne, men på hwad tid, wet jag intet. Han blef ymckeligen mördad ock af dagatagen tillika med sin Hjelpe-Präst, Barn ock Broder, som war kommen at besökan, ock thet om Nattetid af 3:ne Skottar, the ther om wintertiden mot en afton kommo ock länte hus i nästa gård Brannehög benämd, gifwandes sig ut för Garfware-Gesäller:"

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om det är annat du undrar över.

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom bokfrågor och historia