En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Kan vi se likheter mellan det politiska systemet i antikens Rom och dagens olika politiska system? Jag tänker framförallt på Sverige, USA och Italien.
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi