En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Ungefär vilket år börjar självkörande fordon trafikera svenska gator och vägar?

Svar:

Självkörande fordon eller automatiserade fordon finns redan i Sverige. De självkörande fordon som finns och testas på allmän väg är alla pilotprojekt i försöksverksamhet. För att få testköra måste projekten ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vad som krävs för att få tillstånd att testa automatiserade fordon på allmän väg.

På Wikipedia hittar du även en artikel om Självkörande fordon i Sverige. I den kan du även läsa om de olika pilotprojekt som testas.

Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner (RISE) har samlar flera artiklar och berättelser om vilka möjligheter och utmaningar som automatiserade fordon ställer. Här hittar du dem.

Fördjupande läsning

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom teknik, industri, kommunikationer och samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi