En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej!
Min mamma och pappa är gifta och dom äger hälften var av sitt hus. Om en av mina föräldrar dör men en fortfarande lever kan jag och mina syskon ändå kräva ut vårt arv från den avlidna föräldern?
Tack på förhand!

Svar:

Tack för din fråga.

Jag hänvisar till en text från Primus juridik https://www.primusjuridik.se/2020/11/13/arvsratt-arvskifte-sa-har-fungerar-det/

"Vid sidan av arvsrätter grundade på släktskap finns makars arvsrätt. Om den avlidne lämnar efter sig en make har denne rätt att ärva före deras gemensamma barn, den efterlevande maken får fritt förfoga över de gemensamma barnens arv under sin livstid. När denne maken sedan dör får barnen ta ut sitt arv efter båda föräldrarna. Om den maken som avlider har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, har istället barnet rätt att ta ut sin del av arvet direkt. Ett särkullbarn kan dock välja att avstå sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken och istället välja att ta ut sin del av arvet när denne också gått bort."

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor