En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Kan man låna dansk litteratur över sundet? Jag är intresserad av vad fysikprofessorn Ove Nathan skrivit bl.a. i kärnkraftfrågan.

Svar:

Hej! Mitt förslag är att du vänder dig till ditt lokala bibliotek och ber om att göra fjärrlån. Att fjärrlåna böcker inom de nordiska länderna innebär ingen extra kostnad. Det kan vara bra om du redan från början har de titlar klara för dig som du är intresserad av. Leta gärna efter Ove Nathan här: https://bibliotek.dk/ Några träffar fick jag trots allt när jag sökte efter Ove Nathan på Libris, den gemensamma svenska bibliotekskatalogen. Dock var det ganska gammalt material: http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=f%C3%B6rf%3a(ove+nathan)&f=ext&spell=true&hist=true&p=1 Även ovanstående går kanske att fjärrlåna inom Sverige. Vilka bibliotek som lånar ut vad skiftar en del. Det kan ditt lokala bibliotek informera dig om. Vänliga hälsningar,
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom biblioteksfrågor och teknik, industri, kommunikationer