En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej! Hur kom snöbär till Sverige? Introducerades de med flit, kom de med fåglar, eller hur hände det?

Svar:

Exakt hur de kom har jag inte lyckats hitta, däremot att de ursprungligen kom från Nordamerika och bland annat spreds via Statens Järnvägar.

"Spireor och snöbär kom in och spreds med Statens Järnvägar. Vid gamla anhalter och stationer finns ofta omfattande buskage med dessa arter. Ofta fördes växtmaterialet vidare och även banvaktarstugor kom att bli spridningscentraler för nytt växtmaterial i början av 1900-talet."

Ur Gamla trädgårdsväxter - nyttans och nöjets biologiska kulturarv https://pub.epsilon.slu.se/12342/11/ivarssoni.pdf

"Arten kommer ursprungligen från Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades i andra upplagan av Skånes flora år 1870 (Hylander 1971)"

Ur den virtuella floran

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/symph/sympalb.html

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom naturvetenskap