En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Finansieras hela TV fyras verksamhet av reklam?

Svar:

Hej! TV4 finansieras inte genom licensavgifter. Vilket innebär att deras fria kanaler åtminstone formellt bekostas av reklamintäkter. TV4 har flera betalkanaler, t ex C-More för sport, och de finansieras naturligtvis av abonnemangsavgifter. TV4 Play är gratis men kräver att du skapar ett konto. Allt du tittar på spåras men TV4 försäkrar att informationen inte säljs vidare utan enbart används för att visa mer effektiv reklam. Här är en länk om vad som gäller ifråga om mediefinansiering: https://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/vembekostarmedierna.426.html
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom teknik, industri, kommunikationer och samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi