En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej, vilken örn flyger snabbast (i världen)?🦅

Svar:

Kungsörnen, Aquila chrysaetos är den snabbast flygande örnen i världen med en hastighet runt 200 km/h enligt naturhistoriska museet. Enligt wikipedia kan en kungsörn flyga 322 km/h.

Läs mer här:

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/kungsorn.9005866.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungs%C3%B6rn

Andra snabba fåglar listas även på wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Listofbirdsbyflight_speed

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom naturvetenskap