En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej! Min morfars mamma var från Norge. Min dotter undrar över hur stor andel av henne som är norsk. Hoppas på svar!

Svar:

Hej!

Här är en enkel uträkning:

  • Din morfars mamma är 100% norsk

  • Din morfar är 50% (hälften) norsk

  • Din mamma är 25% (en fjärdedel) norsk

  • Du är 12,5% (en åttondel) norsk

  • Din dotter är därför 6,25% (en sextondel) norsk

Resultatet ovan kan vara sannolikt, men det innebär inte att det faktiskt behöver vara så rent genetiskt. Medan det DNA man ärver från sina föräldrar är jämlikt fördelat (50/50), är det DNA man ärver från mer avlägsna släktingar mer slumpmässigt fördelat.

Här är lite källor för vidare läsning:

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom naturvetenskap