En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

En fluga går på min hud. Vad gör den mer?

Svar:

Hej!

Om det är en vanlig husfluga är det mest troligt att den samlar föda från din hud, exempelvis svett och annan vätska, som den suger upp med sin snabel.

Läs mer här:

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom naturvetenskap