En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Tjeckoslovakien delades upp i två länder, Tjeckien och Slovakien. Varför?

Svar:

Delningen mellan länderna har kommit att kallas Sametsskilsmässan. De två första styckena i artikeln om Tjeckoslovakien på Wikipedia ger dig det kortfattade svaret och jag citerar: "1989 tvingades den kommunistiska regeringen att avgå. De politiska och ekonomiska förutsättningarna saknades dock för att hålla ihop landet och den 1 januari 1993 bildades de självständiga staterna Tjeckien och Slovakien. Lite mer fördjupning får du om du läser en artikel från Historiska media: https://historiskamedia.se/forordet-till-ingmar-karlssons-nya-bok/ Sveriges radio har ett inslag om synen på delningen 20 år senare: 10 minuter bara och ger en intressant vinkel - framför allt sista halvan: https://sverigesradio.se/artikel/5393382 HIstoriska mediea ger också en sammanfattning av boken av Ingemar Karlsson: "Det omaka paret": https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2019/september/tjeckien-och-slovakien-det-omaka-paret-i-europas-mitt/ VIll du veta mer är det en bra bok att låna. Lite kuriosa om sprot och telefoni får du i denna artikel från Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjeckoslovakiens_uppl%C3%B6sning
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom geografi och samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi