En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej!
Jag undrar om ni kan hjälpa mig med att hitta några vetenskapliga källor som pratar om GMO och jordbruk.

Svar:

På Jordbruksverkets webbplats kan man läsa om GMO: "GMO står för genetiskt modifierad organism. Enligt lagstiftningen är en GMO en organism där det genetiska materialet (arvsmassan) har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom exempelvis parning eller korsbefruktning." och där kan du få mer information: https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/gmo-genetiskt-modifierade-organismer/om-gmo Jordbruksverket har också gett ut en del rapporter om GMO, du kan ladda ner dem som PDF:er. (https://webbutiken.jordbruksverket.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=gor_sokning&AvanceradSokning=N&artnr=&varum=&artgrp=&Sprak_Suffix=SV&term=gmo) I den nationella katalogen Libris hittade jag denna bok: Bortom GMO : vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk / Roland von Bothmer, Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson från 2015. Boken finns på många bibliotek i Sverige. Sedan 1994 finns det en Gentekniknämnd i Sverige. De ger årligen ut rapporter om genteknikens utveckling och miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling. Du kan ladda ner rapporterna här: https://www.genteknik.se/rapporter/genteknikens-utveckling/ och här: https://www.genteknik.se/miljobalkens-paverkan-pa-forskning-och-utveckling/ Även Livsmedelsverket har information på sin webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/genmodifierad-mat-gmo. Längst ner finns länkar till andra webbplatser.
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom naturvetenskap