En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej! Jag ämnar skriva en mindre uppsats på högskolenivå. Frågan lyder: Om man hänvisar till en författare inom parantes i sin skrift, samtidigt som författaren till den aktuella boken hänvisar till en annan författare, också inom parantes och årtal, Hur skriver jag då? Hoppas att ni kan hjälpa mig! Glad vår!

Svar:

Om det är Harvardsystemet du använder dig av ska du hänvisa till huvudkällan och sekundärkällan i din text med årtal angivet till båda källorna. Till exempel (Författare A 1990, refererad i Författare B 2000)

Här hittar du en guide för Harvardsystemet: www.umu.se/bibliotek/soka-skriva-studera/skriva-referenser/harvard-hanvisningar-i-text/. Under rubriken Sekundärkällor (andrahandskällor) kan du läsa mer om hur en sådan referens kan se ut.
Ämnen
Språk
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom språk