En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Alla (inklusive min chef) pratar om att det finns så mycket fritt tillgänglig fortbildning på nätet nu.
Men hur ska jag hitta det som verkligen är värt att lägga tid på?
Jag behöver tips på hur jag kommer igång inom ämnena livsmedel, livsmedelskemi, livsmedelssäkerhet och kanske ISO.
Jag har en grundutbildning inom mikrobiologi och jobbar nu inom livsmedelsproduktion.

Svar:

Ja, det finns massor med information på internet. Det är lite som att säga att det finns böcker på biblioteket. Men precis som på biblioteket är det också bra att veta exakt vad man letar efter. Ofta får en testa ganska många olika sökningar innan en hittar rätt söktermer och dessutom både på engelska och svenska. Kanske din chef kan tipsa om bra källor.

All informationssökning vilar på ett par grundsentenser. Vem har skapat texten/materialet, är avsändaren trovärdig? Hur gammalt är det? Vad är syftet/är texten tendentiös?

När jag sökt efter material inom livsmedel, landar jag ganska givet på Livsmedelsverkets hemsida och det är en mycket god utgångspunkt. Likaså är EU:s hemsida en guldgruva när en letar lagstiftning, regler och rekommendationer, där hittar du Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). ISO har ju en egen hemsida ISO.org.

På myndigheters hemsidor finns ofta nya och aktuella rapporter, undersökningar och studier att hitta och skriva ut. Men vill en verkligen fördjupa sig i något ämne bör man vända sig till böcker och dessa hittas troligen på universitetsbibliotek, kanske det finns en bra artikeldatabas för livsmedelsteknik, men det är inget vi har tillgång till på folkbibliotek. Allt handlar om vilken nivå du ska lägga dig på.

Jag hoppas att detta hjälper dig att komma igång med din informationssökning. Lycka till!
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom teknik, industri, kommunikationer och naturvetenskap