En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårat frågearkiv.

Fråga:

Var hittar en fina hallon?

Svar:

På torget

Fler frågor inom naturvetenskap