En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårat frågearkiv.

Fråga:

Vad är detta för bär?
lingon

Svar:

Det är lingon

Fler frågor inom naturvetenskap