En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

När fick pastorer inom frikyrkorna vigselrätt?

Svar:

Frikyrkorna, det vill säga de fria trossamfunden, fick rätt att viga par i och med införandet av religionsfrihetslagen 1951. Från 1952 kunde de förrätta vigsel. Kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom religion, filosofi och psykologi och historia