En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårat frågearkiv.

Fråga:

När är bästa tiden för att plocka hjortron?

Svar:

På sommaren

Fler frågor inom naturvetenskap