En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårat frågearkiv.

Fråga:

Hej detta ser ut som en bra ny tjänst! Vad kan ni hitta för källor om ångkraft?

Svar:

Tidskriften Forskning och framsteg har en intressant artikel om ångkraftens utveckling. De skriver bland annat:
Världens första allmänt använda ångmaskin uppfanns 1712 av Thomas Newcomen i Storbritannien. Dess verkningsgrad var dock låg och den användes främst i gruvdrift. Först 1765 då James Watt utvecklade en separat kondensor blev ångmaskinen så pass energisnål att den kunde användas även där tillgången på kol var begränsad.

bildlänk: https://www.si.edu/object/moore-steam-pump-patent-model%3Anmah_847590
Ångmaskin i tvärsnitt

Fler frågor inom teknik, industri, kommunikationer