En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

På vilka sätt är psykoanalytisk terapi mer krävande än annan terapi?

Svar:

Hej,

webbplatsen Psykologiguiden kan du läsa om vad psykoanalytisk terapi innebär. Där står bland annat den som går i analys träffar psykoanalytikern 3-5 gånger/vecka under flera års tid samt att det är en tidskrävande och långsiktig terapiform. "Psykoanalys är en djupgående och tidskrävande behandlingsform. Den kräver hög motivation och god förmåga till och intresse av att reflektera över sig själv." Den som går i analys gör själv det stora jobbet. Andra terapiformer som KBT, kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi pågår generellt under kortare tid och den som går i terapi får mer stöd av den som håller i terapisessionen. Om KBT på webbplatsen Psykologiguiden. Om psykodynamisk terapi på webbplatsen Psykologiguiden.
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor