En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Vad händer om alla djur dör?

Svar:

Under jordens historia har flera så kallade massutdöenden inträffat, där häften eller fler, av alla djurarter dött ut. Det som händer då är att nya utrymmen och möjligheter skapas för de arter som blir kvar. Om alla djur skulle dö kommer även människan att dö ut som art eftersom vi trots allt ingår i jordens ekosystem och är beroende av det. Utan maskar dör våra jordar. Utan insekter får vi inga frukt och bär. Och eftersom alla djur dörr kan vi inte äta djur heller. 
Läs mer här om massutdöende: https://sv.wikipedia.org/wiki/Massutd%C3%B6ende
Här är en artikel om varför människan dör ut om djuren försvinner (på engelska): http://www.huffingtonpost.com/quora/will-humans-go-extinct-if_b_5658873.html
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor