Hejom jag skriver en egen bo

Answered by Lorenza Palmarini
Fråga: 
Hej om jag skriver en egen bok får jag tex skriva Peter sjöng blinka lilla stjärna. kan jag också skriva en rad ur en sångtext utan att direkt skriva vilken artist som sjungit den? räcker det att jag i slutet av boken skriver vem som är musik och textförfattare och vilken artist som sjöng låten? författaren Ajvide har ju skrivit en bok som heter Himmelstrand och där nämner han ju låtar skrivna av honom som författaren skriver att de spelas på radion.
Svar: 

Hej och tack för din fråga!
Skriver du bara "Peter sjöng blinka lilla stjärna" behöver du nog inte ange var sången kommer ifrån och vem som skrivit den. Skriver du däremot en rad från en sång och citerar den ordagrant måste du ange källan. Ajvide använder sina egna texter och då kan han göra på annat sätt. T ex om du skriver "På radio sjunger Ted Gärdestad om en egen måne" behöver du nog inte skriva källan eftersom du har det redan i texten, men börjar du ett kapitel med ett citat från en sång måste du skriva sångarens/textförfattarens namn direkt efter. Sedan kan du ange en mer korrekt källan i slutet, t ex sångens namn, författaren, vilken skiva den kommer ifrån, årtal och musikbolag.
Här har du två bra länkar där du kan läsa hur man hänvisar till texter skrivna av andra.

http://infokoll.se/index.php/citat-och-kaellhaenvisning

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser

Med vänliga hälsningar
Lorenza Palmarini
 

 

29 August 2014 - 16:19